• Har du spørgsmål? Skriv til os på mail@inmo-laering.dk eller ring på: +45 51162697

Hjælp til dansk

Dansk er et vigtigt fag i folkeskolen. Mange faglige grundsten dannes ud fra faget dansk, hvor kompetencer som læsning, skrivning og fortolkning er vigtige læringselementer.

InMo’s dansklærere er alle linjefagsuddannede og har stor erfaring med undervisning af dansk på alle niveauer. Lærerne har desuden stor erfaring med folkeskolens afgangsprøver.

InMo’s lærere kan eksempelvis hjælpe med:

 • Læsning og læsestrategier
 • Retskrivning og skriftlig fremstilling
 • Analyse og fortolkning
 • Kommunikation og diskussion
 • Lektiehjælp

Hjælp til matematik

Matematik er et vigtigt fag i folkeskolen. Matematik bliver brugt overalt i hverdagen og er derfor vigtigt at kunne mestre.  Kompetencer inden for færdighedsregning, problemregning og geometri er essentielle læringselementer.

InMo’s matematiklærere er alle linjefagsuddannede og har stor erfaring med undervisning af matematik på alle niveauer. Lærerne har desuden stor erfaring med folkeskolens afgangsprøver.

InMo’s lærere kan eksempelvis hjælpe med:

 • Tal og algebra
 • Geometri og måling
 • Statistik og sandsynlighed
 • Hverdagsmatematik
 • Lektiehjælp

Hjælp til engelsk

Engelsk er et stort fag i folkeskolen. Engelsk er vigtigt at kunne mestre, hvor både sprog og skriftlighed bliver en større og større del af hverdagen. Kompetencer som læsning, skrivning og fortolkning er vigtige læringselementer.

InMo’s engelsklærere er alle linjefagsuddannede og har stor erfaring med undervisning af engelsk på alle niveauer. Lærerne har desuden stor erfaring med folkeskolens afgangsprøver.

InMo’s lærere kan eksempelvis hjælpe med:

 • Skriftlig engelsk
 • Mundtlig engelsk
 • Grammatik
 • Lektiehjælp

Hjælp til tysk

Tysk er et stort og svært fag i folkeskolen. Det er vigtigt at lære, da sprog og skriftlighed er en stor del af hverdagen. Kompetencer som læsning, skrivning og fortolkning er vigtige læringselementer.

InMo’s tysklærere er alle linjefagsuddannede og har stor erfaring med undervisning af tysk på alle niveauer. Lærerne har desuden stor erfaring med folkeskolens afgangsprøver.

InMo’s lærere kan eksempelvis hjælpe med:

 • Skriftlig tysk
 • Mundtlig tysk
 • Grammatik
 • Lektiehjælp